Ομογενείς

Eρωτήσεις που υποβλήθηκαν

Ερωτών
Ερώτηση
Τελευταία Απάντηση
ξέρει κανείς πως μπορεί να βγεί ειδικό δελτίο ταυτότητας για ομογενείς από Αλβανία? ...
Εμφανίσεις: 269
Απαντήσεις: 1
0 | 0

Λαζαρίδου Παναγιώτα 19/12/2022 11:54 Μεταφορά
Από τη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού μου απαιτούν έγγραφα στην Αγγλική γλώσσα από χώρα της ΕΕ να προσκομιστούν μεταφρασμένα στην Ελληνική. Επειδή λογικά όλοι οι υπάλληλοι πρέπει να γνωρίζουν Αγγλικά δεν είναι υποχρεωμένοι να παραλάβουν τα έγγραφα στην Αγγλική γλώσσα; Για ποιο λόγο θα πρέπει να επιβαρυνθώ το κόστος της ...
Εμφανίσεις: 1,427
Απαντήσεις: 1
0 | 0

ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ 24/03/2023 13:03 Μεταφορά