Αλλοδαποί

Eρωτήσεις που υποβλήθηκαν

Ερωτών
Ερώτηση
Τελευταία Απάντηση
Από τη Γερμανία,στην οποία εργάζομαι, αλλά δεν έχω δηλωθεί σε ΔΟΥ κάτοικος εξωτερικού ζητάν να προσκομίσω αποδεικτικό έγγραφο από Ελλάδα για να τους αποδείξω ότι δηλώνω τα εισοδήματα που αποκτώ από τη Γερμανία στην Ελλάδα. Με το τρόπο αυτό θα τύχω καλύτερης φορολόγησης στη Γερμανία (θα υπαχθώ σε μικρότερη φορολογική ...
Εμφανίσεις: 1,423
Απαντήσεις: 2
0 | 0

Σαμαράς Αναστάσιος 02/11/2022 08:32 Μεταφορά