Διαθεσιμότητα

Σαμαράς Λεωνίδας

Δημοσιεύσεις: 0

Δημοσιεύτηκε στις: 25/10/2022 12:48

Λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας βρισκόμουν σε αναρρωτική άδεια το τελευταίο διάστημα, η οποία δεν μπορεί να παραταθεί άλλο. Μου ανέφεραν την προοπτική της διαθεσιμότητας. Μπορεί κάποιος να με κατατοπίσει στο θέμα, καθώς δεν γνωρίζω;

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Δημοσιεύσεις: 12

Δημοσιεύτηκε στις: 25/10/2022 12:53

Ο θεσμός της διαθεσιμότητας σας επιτρέπει να απέχετε από τα καθήκοντά σας και να λαμβάνετε τα ¾ του μισθού σας, όπως προβλέπει ο Υπαλληλικός Κώδικας (Α 99-102 Ν 3528/2007). Αν η ασθένειά σας θεωρείται δυσίατη, ο χρόνος της διαθεσιμότητας δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 2 έτη, αλλιώς ως όριο είναι το 1 έτος.

ΣΩΤΗΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Δημοσιεύσεις: 1

Δημοσιεύτηκε στις: 21/12/2022 12:33

3528/2007 Υπαλληλικός κώδικας, βλέπε άρθρο 54 και άρθρο 56 παρ. 8.