ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ

Σπανού Αλίκη

Δημοσιεύσεις: 0

Δημοσιεύτηκε στις: 28/10/2022 21:52

Ενοικιάζω ένα μαγαζί στο κέντρο της Αθήνας και το έχω κάνει καφετέρια. Την προηγούμενη εβδομάδα, έγιναν επεισόδια και μου έσπασαν την πρόσοψη του μαγαζιού που ήταν γυάλινη. Μίλησα με τον ιδιοκτήτη για να τον ρωτήσω για την ασφάλεια του μαγαζιού και για να το φτιάξει, αλλά αρνήθηκε και μου είπε ότι είναι δική μου δουλειά. Μου είπε μάλιστα μη τυχόν και αργήσω να πληρώσω το ενοίκιο γιατί διαφορετικά θα με διώξει. Τι μπορώ να κάνω; Το μαγαζί μέχρι να φτιαχτεί η πρόσοψη, δεν μπορεί να δουλέψει. 

ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ

Δημοσιεύσεις: 18

Δημοσιεύτηκε στις: 28/10/2022 21:53

Σύμφωνα με τα άρθρα ΑΚ 575 επ., ο εκμισθωτής- ιδιοκτήτης έχει την υποχρέωση να παραδώσει  στο  μισθωτή - ενοικιαστή  το μίσθιο κατάλληλο για τη συμφωνημένη χρήση και να το διατηρεί κατάλληλο σ`όλη τη διάρκεια τηςμίσθωσης. Επιπλέον, αν  κατά το χρόνο της παράδοσής του στο μισθωτή το μισθίο έχει ελάττωμα που εμποδίζει μερικά ή ολικά τη συμφωνημένη χρήση (πραγματικό ελάττωμα) ή αν  κατά  τη  διάρκεια  της μίσθωσης  εμφανίστηκε  τέτοιοελάττωμα,  ο  μισθωτής  έχει  δικαίωμα  μείωσης  ή  μη  καταβολής  του μισθώματος και αν δεν προχωρήσει σε αποκατάσταση και αναγκαστεί ο μισθωτής να το κάνει με δικά του έξοδα, μπορεί στη συνέχεια να απαιτήσει τη δαπάνη. 

 

Δεν είναι δική σας ευθύνη η αποκατάσταση της πρόσοψης, αλλά του ιδιοκτήτη και εφόσον το κατάστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει μέχρι την αποκατάσταση της ζημίας, έχετε δικαίωμα μείωσης ή μη καταβολής του ενοικίου. Σε περίπτωση που προχωρήσετε σε αποκατάσταση της πρόσοψης, εφόσον ο ιδιοκτήτης αργεί να το κάνει, μπορείτε στη συνέχεια να απαιτήσετε τη δαπάνη σας από τον  ίδιο.