ΛΟΓΟΙ ΑΣΥΛΟΥ

Δημαρά Καρολίνα

Δημοσιεύσεις: 0

Δημοσιεύτηκε στις: 28/10/2022 21:58

Μπορεί κάποιος να πάρει άσυλο λόγω οικονομικής δυσχέρειας στη χώρα καταγωγής του; 

ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ

Δημοσιεύσεις: 18

Δημοσιεύτηκε στις: 28/10/2022 21:59

Καταρχήν, δε χορηγείται διεθνής προστασία για οικονομικούς λόγους, βάσει τον λόγων που  προβλέπονται στη  Η Σύμβαση του 1951 σχετικά με το Καθεστώς των Προσφύγων

Σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η Σύμβαση δεν εγγυάται κοινωνικό-οικονομικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα εργασίας, το δικαίωμα δωρεάν ιατρικής περίθαλψής ή το δικαίωμα αξίωσης οικονομική βοήθειας από το κράτος για τη διατήρηση ενός επιπέδου διαβίωσης, ωστόσο αναγνώρισε ότι οι συνθήκες διαβίωσης θα μπορούσαν να θέσουν ζήτημα υπό το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ, αν ανερχόταν σε κάποιο τουλάχιστον επίπεδο σκληρότητας (π.χ. έλλειψη πρόσβασης σε νερό, ρεύμα, εγκαταστάσεις υγιεινής, ανεπαρκούς ή ακατάλληλης διατροφής, σοβαρά ζητήματα υγείας, σύμφωνα με τη νομολογία του ΕΔΔΑ κλπ., βλ. Pancenko Kehinde, Fadele Taiwo, Fadele Victor v. United Kingdom, αρΠροσφυγής 13078/87, Συμβούλιο της Ευρώπης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, απόφαση της 12ης Φεβρουαρίου 1990). Πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην υπόθεση S.H.HvUnited Kingdom, κωδικοποίησε τη μέχρι τώρα νομολογία του σε περιπτώσεις που τίθεται θέμα παραβίασης του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ εξαιτίας των κοινωνικό-οικονομικών συνθηκών στη χώρα καταγωγής. Το Δικαστήριο αποφάνθηκε μεταξύ άλλων ότι οι κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες δεν αρκούν από μόνες τους για να τεθεί θέμα παραβίασης του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ. Ζήτημα απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης τίθεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως όταν επιβάλλεται η αναστολή της απέλασης για σοβαρούς λόγους ανθρωπιστικής φύσεως ή όταν η χώρα καταγωγής παραβιάζει τις θετικές υποχρεώσεις της θέτοντας σε κατάσταση επικίνδυνης στέρησης πρόσωπα που εξαρτώνται ολοκληρωτικά από δημόσια βοήθεια και αδυνατούν παντελώς να καλύπτουν τις βασικές ανάγκες τους αυτοτελώς (European Court of Human RightsS.H.HVUnitedKingdom, αρ. προσφυγής 60367/10, Απόφαση 29ης Ιανουαρίου 2013, παρ. 74-77).