Ανυπακοή μαθητή

Πουλοπούλου Ευανθία

Δημοσιεύσεις: 8

Δημοσιεύτηκε στις: 10/11/2022 11:33

Γεια σας

Στην Α' λυκείου υπάρχει μαθητής ο οποίος δεν ακούει και κάνει ότι θέλει,  για παράδειγμα μέσα στην τάξη άναψε τσιγάρο κι όταν τον έβγαλα έξω δεν υπάκουσε. Επίσης κάποιες φορές που τον έβγαλα έξω κάθεται στο περβάζι του 2ου ορόφου με κίνδυνο να πέσει.

Δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με την κηδεμόνα του.

Πως μπορώ να αντιδράσω σε περίπτωση ανυπακοής στην τάξη;

Τί μπορώ να κάνω για να είμαι καλυμμένη σε περίπτωση που τραυματιστεί;

ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ

Δημοσιεύσεις: 18

Δημοσιεύτηκε στις: 18/11/2022 19:56

Αρχικά θα πρέπει να το επικοινωνήσετε με το διευθυντή του σχολείου. Γνωρίζει για την κατάσταση και δεν έχει κάνει τίποτα;

Κατά δεύτερον, τι εννοείτε ότι δεν κατέστη η επικοινωνία με τον κηδεμόνα του; Προσπαθήσατε πολλές φορές και δεν μπορείτε να τους βρείτε; Δεν μένει με τους γονείς του; 

Αν τα πράγματα αγριέψουν, μπορείτε πάντα να απευθυνθείτε στην εισαγγελία ανηλίκων. 

Θεοτοκάτος Νίκος

Δημοσιεύσεις: 1

Δημοσιεύτηκε στις: 20/12/2022 00:46

Ο εκπαιδευτικός είναι υπεύθυνος για την υγεία και τη σωματική ακεραιότητα των μαθητών: α) κατά τη διάρκεια του μαθήματος και β) κατά την εφημερία. Εάν κάποιος μαθητής αποβληθεί με ωριαία αποβολή, τότε θα πρέπει απαραίτητα να σημειωθεί η απουσία του στο απουσιολόγιο, ώστε να πιστοποιείται ότι δεν βρίσκεται στην τάξη και άρα ο εκπαιδευτικός δεν είναι υπεύθυνος. Σε διαφορετική περίπτωση, η ευθύνη του εκπαιδευτικού εξακολουθεί να υφίσταται. Το ίδιο ισχύει και αν ο μαθητής αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. έχει τελειώσει ένα διαγώνισμα και φεύγει). Γι' αυτό δεν θα πρέπει να αφήνει ο εκπαιδευτικός τους μαθητές να αποχωρούν από την τάξη, ενώ ο ίδιος διατηρεί την κατά νόμο ευθύνη απέναντί τους (εκτός αν πρόκειται για βραχύ διάστημα αποχώρησης, όπως για τουαλέτα).

Θα πρέπει να σημειωθεί, πάντως, ότι στην περίπτωση της ωριαίας αποβολής ο μαθητής δεν πρέπει να αφήνεται μόνος του έξω, αλλά να πηγαίνει αμέσως στη Διεύθυνση του σχολείου και να γνωστοποιεί την αποβολή του. Για το λόγο αυτό, πολλοί τον στέλνουν μαζί με τον απουσιολόγο του τμήματος, ο οποίος μετά επιστρέφει και επιβεβαιώνει ότι η αποβολή του μαθητή είναι σε γνώση της Διεύθυνσης. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται και ο εκπαιδευτικός.