Κωδικοποίηση

ΣΕΡΜΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Δημοσιεύσεις: 0

Δημοσιεύτηκε στις: 14/01/2023 13:39

Διόρθωση

 Στην κωδικοποίηση του Ν. 4495/2017 άρθρο 29 παρ. 2  να τεθούν, αμέσως μετά την περίπτωση λε',  όλες οι νέες περίπτωσεις από λστ'  μέχρι και μβ',  που προστέθηκαν έκ των υστέρων καθώς και κάθε νέα πρόσθετη περίπτωση, έτσι ώστε τα τρία εδάφια που τώρα έπονται της περιπτώσεως λε'  να αποτελούν, όπως είναι το ορθό, εδάφια της παραγράφου 2 και όχι εδάφια της περίπτωσης λε'.

Θεοδωρίδης Δημήτρης

Δημοσιεύσεις: 248

Δημοσιεύτηκε στις: 17/01/2023 10:30

Καλημέρα !

Αυτό που αναφέρεις είναι ένας σωστός - λογικός συνειρμός. 

Επειδή πολλές φορές συνάντησα κάτι αντίστοιχο διαπίστωσα ότι η σελίδα μεταφέρει  ρητά τη βούληση του νομοθέτη και όχι την διασταλτική άποψη .

Εδώ η  απόφαση που προσθέτει τις περιπτώσεις δεν αναγράφει π.χ.

'...Μετά την περίπτωση λε και πριν τα τρία τελευταία εδάφια της παρ.2 του άρθρου 29 προστίθενται περιπτώσεις λστ ' κλπ ,όπως  κανόνα γίνεται.