myKodiko

Έξοδα Δημοσιεύσεων σε Δημόσια Έργα.

ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δημοσιεύσεις: 0

Δημοσιεύτηκε στις: 01/06/2023 20:47

Σε κάθε περίπτωση είναι ξεκάθαρο ότι τα έξοδα Δημοσιεύσεων πορκήρυξης σε εφημερίδες, πληρώνονται από τον ανάδοχο του έργου. Ωστόσο, πουθενά δεν διευκρινίζεται επαρκώς ο τρόπος;

Πχ. Στον Νόμο 3548/2007  παρ. 4 : Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, καταβάλλονται από τον φορέα που έδωσε την εντολή καταχώρισης στην εφημερίδα, εντός των προθεσμιών του άρθρου 69Ζ του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Σε περίπτωση ανακήρυξης αναδόχου της δημοσιευόμενης διαδικασίας, οι ως άνω δαπάνες παρακρατούνται από τον φορέα και αφαιρούνται από το τίμημα που οφείλει στον ανάδοχο για το σχετικό έργο ή προμήθεια.

Ενώ σε νόμο 2801/2009 που προστίθεται ως παρ. 3 του άρθρου 4 υο Ν. 3548/2007 γράφεται ότι:

"Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο ή τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. Οι εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος διακηρύξεις δημοπρασιών συνεχίζουν και ολοκληρώνονται με το προγενέστερο νομικό καθεστώς."

Το ερώτημα είναι αν δύναται να κοπεί τιμολόγιο σε ανάδοχο και να πληρωθεί από αυτόν, χωρίς να γίνει παρακράτηση του ποσού του τιμολογίου κατά το 1ο αίτημα πληρωμής;

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Δημοσιεύσεις: 2

Δημοσιεύτηκε στις: 23/07/2023 20:07

Συνήθως στις διακηρίξεις γενικά στους Εδικούς όρους αναφέρει ότι το ποσό της δημοσίευσης παρακρατείται στον 1ο λογαρισμό του κάθε έργου. Στα έργα του ΟΤΕ έτσι γινόταν 


ΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δημοσιεύσεις: 2

Δημοσιεύτηκε στις: 19/10/2023 14:01

Βλέπε ΑΔΑ ΨΟΨ3ΟΞΤΒ-ΥΞΞ με ΘΕΜΑ
"Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή του ν. 4412/2016 στις συμβάσεις μεταξύ
αναθετουσών / αναθετόντων φορέων και τοπικού ή περιφερειακού τύπου για τη δημοσίευση
περίληψης διακήρυξης διαγωνιστικών διαδικασιών" από την ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ -ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ /Τμήμα Μελετών