myKodiko

Έξοδα δημοσιεύσεων

Χρυσού Μαριάννα

Δημοσιεύσεις: 0

Δημοσιεύτηκε στις: 13/12/2023 12:38

Στις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3548/2007, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 26 του ν. 5005/2022, μεταξύ άλλων προβλέπεται: "...4. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, καταβάλλονται από τον φορέα που έδωσε την εντολή καταχώρισης στην εφημερίδα, εντός των προθεσμιών του άρθρου 69Ζ του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Σε περίπτωση ανακήρυξης αναδόχου της δημοσιευόμενης διαδικασίας, οι ως άνω δαπάνες παρακρατούνται από τον φορέα και αφαιρούνται από το τίμημα που οφείλει στον ανάδοχο για το σχετικό έργο ή προμήθεια.»

Μέχρι ένα σημείο είναι απόλυτα κατανοητό: συνεχίζει και πληρώνει ο ανάδοχος τα έξοδα.

Εάν όμως αυτό δεν έχει προβλεφθεί στο συμφωνητικό πριν την υπογραφή του, ήτοι να έχουν αφαιρεθεί από το συμβατικό ποσό τα έξοδα δημοσίευσης, ποια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσουμε; Θα εκδώσει ο Φορέας ΑΑΥ, θα προχωρήσει στην εξόφληση των τιμολογίων και στη συνέχεια με ποιον τρόπο θα ζητήσει από τον ανάδοχο την πληρωμή του σχετικού τιμήματος; Θα κοπεί πιστωτικό τιμολόγιο; (Η ερώτηση αφορά κυρίως προμήθειες και υπηρεσίες όπου δεν υφίσταται λογαριασμός).

Στο από 11.8.2023 έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΨΟΨ3ΟΞΤΒ-ΥΞΞ) στο οποίο αναφέρθηκε άλλο μέλος του φόρουμ σε προηγούμενο ερώτημα, δεν διευκρινίζεται ο τρόπος.

Ευχαριστώ!