myKodiko

ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΓΚΟΒΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

Δημοσιεύσεις: 0

Δημοσιεύτηκε στις: 31/05/2024 17:13

Στην ειδική δήλωση διακοπής εργασιών σε δημόσιο έργο, αναφέρουμε τις εκτελεσθείσες εργασίες που εχουν πιστοποιηθεί με τον τελευταίο λογαριασμό ή και επόμενες που δεν έχουν επιμετρηθεί και πιστοποιηθεί? ευχαριστώ

ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Δημοσιεύσεις: 1

Δημοσιεύτηκε στις: 12/06/2024 07:14

Άρθρο 1/61 ν 4412/2016

3. Αν υπάρχει υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, για διακοπή των εργασιών, ο ανάδοχος υποβάλλει την ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών στον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας. Με τη δήλωση αυτήν:

 α) Καθορίζεται συγκεκριμένα η υπαιτιότητα, που αποδίδεται στον φορέα κατασκευής ή τον κύριο του έργου, η οποία προκαλεί τη διακοπή των εργασιών.

 β) Δίνονται στοιχεία για τα τμήματα του έργου που έχουν κατασκευαστεί μέχρι τη διακοπή των εργασιών και για την εκτίμηση της αξίας τους.

 γ) Περιγράφονται τα τμήματα του έργου που υπολείπονται για εκτέλεση και αιτιολογείται για καθένα από αυτά η έλλειψη δυνατότητας κατασκευής, λόγω της υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, αν πρόκειται για τέτοια περίπτωση.

 Δήλωση που δεν περιλαμβάνει τα ανωτέρω στοιχεία, δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα. Η δήλωση κοινοποιείται και στον κύριο του έργου, όταν αυτός δεν ταυτίζεται με τον φορέα κατασκευής του έργου. Και ασχέτως αν δεν έχουν ελεγχθεί και επιμετρητικά από την υπηρεσία.


Κατά συνέπεια η δήλωση διακοπής εργασιών περιλαμβάνει όλες τις εκτελεσμένες εργασίες ασχέτως αν έχουν πιστοποιηθεί η όχι. Αλώστε μετά τη δήλωση διακοπής δεν μπορείς να συνεχίσεις τις έργασίες που υπολείπονται γιατί τότε δεν έχεις κάνει διακοπή.