Εγγραφή στο προνήπιο

Κοτσώρη Βίκυ

Δημοσιεύσεις: 0

Δημοσιεύτηκε στις: 19/03/2023 12:55

Καλησπέρα, 

θα ήθελα να ρωτήσω σε περίπτωση που μια οικογένεια κωλύεται να εγγράψει το παιδί της στο προνήπιο εντός της προκαθορισμένης χρονικής περιόδου (20/03/23), τι μπορεί να συμβεί αν το γράψει σε επόμενο χρόνο και πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς; 

Τι μπορεί να συμβεί αν το παιδί δεν φοιτήσει στο προνήπιο λόγω σοβαρού κωλύματος της οικογένειας και εγγραφεί κατευθείαν στο νηπιαγωγείο;

Ευχαριστώ

ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ

Δημοσιεύσεις: 18

Δημοσιεύτηκε στις: 23/03/2023 17:01

Καλησπέρα σας, 

σας παραπέμπω στο π.δ. 79/2017 ( https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/292297#Άρθρο_20|292320 ) όπου αναγράφονται οι πληροφορίες που χρειάζεστε. Γενικά, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 6. Εκπρόθεσμες εγγραφές στο νηπιαγωγείο για λόγους ανωτέρας βίας γίνονται δεκτές με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή η εγγραφή πραγματοποιείται στο εγγύτερο της κατοικίας του μαθητή νηπιαγωγείο στο οποίο υπάρχει κενή θέση.

Καλή συνέχεια!

Με εκτίμηση